سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 حرف تازه - حاج رضوان


حرف تازه

چهارشنبه 87 شهریور 20 ساعت 11:5 صبح

 

حرفهایش را تکاندم و روی نرده های پنجره گذاشتم تا خشک شود.

خیس بودند . همه کلماتش!

بعد از آن فقط نگاهم می کرد.

 

بی هیچ حرف تازه ای!


نوشته شده توسط :

نظرات ديگران [ نظر]